Zjistěte stav svého servisu

Zadejte číslo zakázky a stiskněte tlačítko hledat

[insert_php]
$output – NULL;

if(isset($_POST[‚submit‘])){

//database connection details
$mysqli = NEW MySQLi(‚uvdb6.active24.cz‘,’xcompcz‘,’mWxa6cFC‘,’xcompcz‘);

if (!$mysqli) {
die(‚Could not connect to MySQL: ‚ . mysql_error());
}

$search = $mysqli->real_escape_string($_POST[‚search‘]);

$resultSet = $mysqli->query(„SELECT * FROM servisni_zakazky WHERE Cislo LIKE ‚$search%'“);
if($resultSet->num_rows > 0 ){
while($rows = $resultSet->fetch_assoc())
{
$Cislo = $rows[‚cislo‘];
$Stav = $rows [‚stav‘];
$Datum = $rows [‚datum‘];

$output .= „Číslo zakázky: $Cislo
Stav: $Stav
Předběžné datum vyřízení: $Datum


„;

}

}else {
$output = „Nenalezeno, zkontrolujte prosím číslo a zkuste to znovu“ ;
}
}

[/insert_php][insert_php]

if(isset($_POST[‚search‘]))

if (strlen($_POST[„search“]) < 5) { echo "

Zadejte servisní číslo

\n“;
}
else echo $output;

[/insert_php]